ਸੁਣ ਨੀਂ ਮੇਲਣੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਏ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖੜ ਕੇ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਗੋ ,ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਗੋ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ
ਕਿ ਸੋਹਣਾਂ ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ ,ਸੋਹਣਾਂ ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ ਗੱਭਰੂ
ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਰਜਾਣੀ ਦਾ ਨਰਮ ਕਾਲਜਾ ਧੜਕੇ
ਮੈਂ ਮਰਜਾਣੀ ਦਾ ਨਰਮ ਕਾਲਜਾ ਧੜਕੇ

 

You may also like