ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਤਣੀ ਦਾ

by admin

ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣਾ ਤਣੀ ਦਾ,

ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤਾਂਕਾਣਾ ਸੁਣੀਂ ਦਾ,

ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ

ਨਿਲੱਜਿਓ, ਲੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ।

 

ਤੇਲ ਵਿਕੇਂਦਾ ਪਲੀ ਪਲੀ,

ਲਾੜੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਫਿਰਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ

ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ,ਪਰਕਾਸ਼ੋ ਰੋਦੀ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ।

You may also like