ਪੀ ਕੇ

by Sandeep Kaur

ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇਠ ਬੋਲਦਾ ਮੰਦਾ,
ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕੌਲਿਆਂ,
ਦੇ ਨਾਲ ਫੋੜ੍ਹਦਾ ਨੀ।
ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ,
ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨੀ।

You may also like