ਨਿਓਰ,ਮਲੂਕਾ

by Sandeep Kaur

ਨਿਓਰ,ਮਲੂਕਾ,ਗਿੱਦੜ,ਗੰਗਾ, ਕੋਲੇ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣੀ
ਵਈ ਕੋਠਾ ਭਗਤਾ, ਡੋਡ ਤੇ ਮੱਲਾ ਘਣੀਏ ਕੋਲ ਰਮਾਣਾਂ
ਵੇ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨੀਂ ਅਣਜਾਣਾਂ
ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਂਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾਂ

You may also like