ਗਰਮ ਲੈਚੀਆਂ

by Sandeep Kaur

ਗਰਮ ਲੈਚੀਆਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ,
ਗਰਮ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹਲਦੀ।
ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰਹਿਗੇ,
ਤੂੰ ਫਿਰਦੀ ਐਂ ਟਲਦੀ।
ਬਹਿ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ,
ਸਿਫਤਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ।

You may also like