Stories related to mata

  • 184

    ਬਿਸਕੁਟ

    November 10, 2020 0

    ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਈ ,, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਮਿਲਜੂ , ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਕਢਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਅਕਸਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ