Stories related to ਬਘਿਆੜ

  • 10108

    ਬਘਿਆੜ

    December 3, 2018 0

    ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਪਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਏਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ…

    ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ