ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇ

by admin
ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ…
ਦਹੀਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਓ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਦ
ਦਹੀਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਹੀਂ ‘ਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਰਦ, ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ
ਦਹੀਂ ‘ਚ ਮਿਲਾਓ ਅਜਵੈਣ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਦਹੀਂ ‘ਚ ਅਜਵੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਹੀਂ ‘ਚ ਭੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾਓ
ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਢਿੱਡ ‘ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਹੀ ‘ਚ ਦੋ ਚਮਚੇ ਭੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ।

You may also like