ਰੋਟੀ  ਚੋਰ

ਇੰਗਲੈੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ।

ਸਿਆਣੇ  ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਪੌਂਡ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ,ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ , ਕਿਉਂਕਿ  ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ,ਜਿਥੇ  ਉਸ  ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ  ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ  ਚੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ  ਨੂੰ ਮੁੜ  ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ।

Categories Short Stories
Tags
Share on Whatsapp