ਖਰੀਆ ਗੱਲਾਂ

by Manpreet Singh

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਮੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ , ਮੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ” ਬੇਟਾ ਦੇਖਨਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਲੋਗ ਕਿਤਾਬੇ ਪੜਨਾ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੈਂ ਮੈ ਸੋਚ ਰਹਾਂ ਹੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਜਗਾ ਕੋਈ ਔਰ ਕਾਮ ਕਰ ਲੂੰ” ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ …
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆ ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ -ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਮੈ ਉਸ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ…ਪਰ ਜਦ ਮੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ..ਅੰਕਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਜਦ ਮੈ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ” ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਲੋਗ ਆਪਨੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇ ਮੇਂ ਪੜਨਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀ ਲੇਨਾ ਚਾਹਤੇ , ਬਸ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ੋ ਕਾਂ ਖਾਨਾ ਖਾ ਕਰ ਮਜਾ ਲੇਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ…..
ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਗ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀ , ਨਿਊਡਲ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ …
ਨਿਊਡਲ ਨਾ ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਬਨਾਨੇ ਆਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਨਾਹੀ ਹਮੇਂ ਯੇ ਖਾਨੇ ਆਤੇ ਹੈ…ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਸੀ”……

ਮਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ

You may also like