ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ

by Sandeep Kaur

ਮੈਂ ਬਾਰਵੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈ ਅਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਕਾਲਜ b.a ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ semester ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਚ ਮਨ ਚ ਪਿਆਰ ਭਰ ਗਿਆ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਏਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਬਤੀਤ ਕਰਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਗਲ ਦਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਕਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲ ਹੋ ਲੱਗੀ ਅਤੇ what’sapp ਤੇ ਵੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏਦਾ ਹੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ।

ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ! ਮੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ (ਫਿਜੀਕਲ) ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ! ਸਬ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ what’sapp ਤੇ ਗਲ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਓਹਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਣ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ (ਕਲਾਸਮੇਟ) ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈ ok ਕਿk ਸਾਰ ਦੇਣਾ!

ਦਿਨ ਚ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵਧੀਆ ਗਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰ ਓਹੀ ਕੁਝ ! ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਆਖਿਰ ਮੈ 15-20 ਇਹੀ ਕੁਝ ਰੋਜ ਚਲ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਨ ਤੇ ਓਹਨੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਮੈਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਤਾਂ ਫਰ ਮੈ ਓਹਦੀ best Friend ਨਾਲ ਓਹਦੇ ਇਸਤਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ, ਓਹਦੀ ਫਰੈਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਿਆਕ ਰੋਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੀ ਆ ਓਹਨੇ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖਿਆ & ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਫੁੱਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ।

ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਓਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲ ਕਰਦੀ

ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਣਾ ਏਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਫਤਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਓਹਦੀ ਫਰੈਡ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਸਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ girlfriend ਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਓਹ ਵੀ ਓਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇ | ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ।

ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਫੁੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ attack ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰੇ , ਪਰ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਏਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਓਹਦੀ ਫੂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਤੇ ਓਹਦੇ boyfriend diya ਫੋਟੋਆ ਦਿਖਾਈਆ,

ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈ ਓਹਦੇ boyfriend ਬਾਰੇ,ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਆ,ਉਹ ਫੋਟੋਆਨੂੰ ਝੂਠਾਕਹਿ ਦਿੱਤਾ , ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ,ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ & ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ | ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਅਖੀਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸਨੂੰ Blackmail ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ , ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ,ਮੈਂ ਆਪਣੀ wife ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਜਾਂ Blackmail ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹੁਣ ਸਾਡੀ Engegment ਹੋਈ ਆ,ਇਸ  Novmber ਸਾਡਾਵਿਆਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ,ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ life ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ।

 

ਸੁਮੀਤ ਜੋਸਨ

You may also like