ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ

ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਸੀ …
ਖਟ-ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਰੂੰ
ਨਿ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੌਲ ਗਿਆ
ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਈ ਤੂੰ …
ਨਿ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੌਲ ਗਿਆ…

Likes:
Views:
266
Article Categories:

Leave a Reply