ਕੋਮਲ ਤੇ ਕਠੋਰ

ਜਦ ਆਦਮੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਮਲ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਖਤ ਤੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਵਸਤਾਂ , ਘਾਹ – ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮ, ਲਚਕੀਲੇ ਤੇ ਨਿਵਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਹਠ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ , ਨਰਮੀ , ਤੇ ਸੋਹਲਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਖਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਚਕਤਾ , ਨਰਮੀ ਤੇ ਸੋਹਲਤਾ ਉਚੇਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਤ ਲਾਉਤਸੇ
ਕਿਤਾਬ : ਚੀਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਓਵਾਦ

  • ਲੇਖਕ: Sodhi Parminder
  • ਪੁਸਤਕ: ਚੀਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਓਵਾਦ
Categories Spirtual
Tags
Share on Whatsapp