ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸੀ।  ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ।  ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ।  ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਏ । ਫਿਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕੋਲ ਆਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ”

ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ।  ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ  ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਾਪ ਹਨ । ਅੱਲ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ”

ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Categories Spirtual
Share on Whatsapp