ਕਸੂਰਵਾਰ

ਦੋ ਅੱਧਖੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ  ਤੋਂ ਜਾਪੁ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਤ੍ਹਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੜੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੋਲ ਬੇਠੈ 85 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁਜ਼ੋਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤ੍ਹਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿ ਜਰੂਰਤ ਹੈ , ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇ, ਉਸ ਬੁਜ਼ੋਰਗ ਨੇ ਬੇੜੇ ਹੈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੋਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬੁਜ਼ੋਰਗ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਤੇਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਓਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆ ਕਿ ਰੀਸਾਂ।
ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ , ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਕਿ ਬੋਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਓ  ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ , ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਨੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਤ੍ਹਿਹਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੋ?

ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਨ , ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ. ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤ੍ਹਿਹਾਸ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ.
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਬਹਿ ਕਿ ਸੋਚੋ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

Likes:
Views:
23
Article Categories:
Mix

Leave a Reply