ਇੱਕ ਰੁੱਖ

ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਬਾਬੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ;ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਪਿੱਪਲ ਦਾ|
ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ; ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਨਿਕਲਦਾ|
ਲਾਇਓ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ;ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਇਓ ਅੰਬੀ ਦਾ|
ਫੇਰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊ ;ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਲੰਮੀ ਦਾ|
ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦਾ ਲਾਇਓ ;ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਕਿੱਕਰ ਦਾ|
ਗੰਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਊ ;ਹਰ ਦਿਨ ਵੇਖਿਓ ਨਿੱਖਰ ਦਾ |
ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾੵ ਲਾਇਓ ;ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ
ਭੇਦ ਭਾਵ ਦਾ ਜੰਗਲ ਮੁੱਕ ਜਾਊ ;ਵਹਿਮ ਨਿੱਕਲ ਜਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦਾ |

Categories General
Tags
Share on Whatsapp