ਘੋੜੀ

ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਅਾਂ ਖਰੂੰਡੇ ਘੁੱਟ ਰਹੀਅਾਂ ਸੀ, ਪੁੱਛਾਂ ਲੲੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਸੀ
ੲਿੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾੲੀ ਨੇ ਅਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਅਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ “ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗੲੀ, ਕੋੲੀ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ
ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੀਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਸਰਚ ਤੇ ਬੋਲਿਅਾ “ਮਾੲੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨੀ ਲੁਕਿਅਾ, ਘੋੜੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਾ
ਮਾੲੀ – ਹਾੲੇ ਪੱਟੇ ਜਾਣ, ਥੇਹ ਹੋ ਜਾੲੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਰੀਕ.ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ
ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਾ?
ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਰਚ ਅਜੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨੀ ਸੀ ਹੋੲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੲੀ ਘੋੜੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ੳੁਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਅਾਵਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ‘ਚ ਦੇ ਤੀ, ੳੁਹਨਥ ਦਾ ਜਵਾੲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ੲੇਸੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਮਾੲੀ ਹੁਣ ਅੌਖਾ
ਮਾੲੀ ਅੱਗੋਂ ਬੁੜਕ ਪੲੀ- ਵੇ ਬੂਜੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੇਵੀਅਾਂ ਵੱਟਣ ਅਾਲ਼ੀ ਘੋੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋੲੀ ਅਾ, ੳੁਰੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਰੁਪੲੀੲੇ
ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਚੇਲਿਅਾਂ ਦੇ ਪਿੱਸੂ ਪੈ ਗੲੇ, ੳੁਹ ਸਪੀਕਰ ‘ਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾੳੁਣ, ਚਲੋ ਭਗਤੋ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਅਾੲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ

ਸਰੋਤ: ਵਟਸਐਪ

 

Share on Whatsapp