ਭੇਦ ਭਾਵ

ਸ਼ੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਾ-
ਭੱਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ,
“ਭਾਪੇ ਲੈ ਦੇਗ…
“ਅੱਜ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਬਣੀ ਐਂ”…..
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ‘ਸ਼ੀਤੇ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ……..
ਸ਼ੀਤੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਗ਼ ਲਈ….
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਛਕ ਲਈ……
“ਭਾਪੇ ਅੱਜ ਤਾਇਆ ਵਰਤਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਗ਼”..
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ……
ਅੱਛਾ..’ਸ਼ੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ……
ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ…
“ਭਾਪੇ ਉਹ ‘ਵੱਡੇ ਲਾਣੇ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ
ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ”,,
…ਕਿਉਂ?? ਸ਼ੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ,,,,
“ਭਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ‘ਚਮਾਰ’ ਅੱਗੇ ਹੱਥ
ਅੱਡਣੇ
ਪੈ ਗੇ..
ਦੇਗ਼ ਲੈਣ ਲਈ”….,
ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ‘ਸ਼ੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ
ਲੱਗਾ……
“ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ
ਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ
ਚਾਰ-ਚਾਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ…
ਕਾਸ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਟੁੱਟੂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਉ
ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਗ਼ੁੱਸਾ ਨਾਂ ਕਰੀ
ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ
ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ
ਤਾਨੇ ਮੇਹਣਿਆ ਤੋਂ ਨਾਂ ਡਰਿਆ ਕਰ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਜ਼ਾਤਾਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆ
ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਂ ਹੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਚ ਅਮਿ੍ਤ ਛਕਾ ਕੇ

Likes:
Views:
374
Article Tags:
Article Categories:
General Short Stories

Leave a Reply