ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ

ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ| ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ| ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ|
ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ| ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੱਦਿਆ| ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੋੜੋ |
ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ  ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ| ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋ ਸਕਿਆ |
ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਲਈ ਕਹਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਕੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਇਕ ਸੋਟੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ. ”
ਨੈਤਿਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ

Likes:
Views:
36
Article Categories:
Kids Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =