ਜੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ

ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ |
ਸਾੜੇ-ਈਰਖਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ |
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ , ਸਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ , ਉਸ ਕੋਲ ਆਈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ : ਮੈਡਮ , ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਨ , ਅਸਲੀ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ?
ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਿਹਾ:ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨੂੰ , ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਨ  ਲਵੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ, ਪਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਚਬਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ?

 

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ
ਪੁਸਤਕ : ਖਿੜਕੀਆਂ

Likes:
Views:
33
Article Categories:
General Short Stories

Leave a Reply