ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ

ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਾਂ ।
ਖੁਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ।

ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂ ।
ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

ਰੂਮੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕਿ ਮੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂ।

ਆਖਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਰੂਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪੁਛਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਘਟ ਜਾਦੀ ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ । ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ।

ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਤਦਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ।

Categories Spirtual
Tags
Share on Whatsapp